+36304177429 info@datad.hu

Előző cikkünkben arról írtunk, hogy a Gartner Hype Cycle görbéjén az adatfertőtlenítés technológia szintet lépett a megvilágosodás emelkedőjébe. Cikkünkben azt tárgyaljuk, hogy a döntéshozók milyen okokból fordulnak az adatfertőtlenítéshez és milyen javaslatokat fogalmaz meg a Gartner.

A kormányzati szervezetek és a vállalkozások szeretnének megfelelni a szabályozó elvárásainak az adatok menedzselése terén is. Eszközöket keresnek adatbiztonsági szintjük növeléséhez, az szabályzatok betartásához és szeretnének a redundáns, régi vagy szükségtelen adataiktól dokumentált módon megszabadulni. Ehhez pedig olyan megoldásokra van szükségük, mely helyreállíthatatlanul töröli, fertőtleníti az adatokat, és minderről jegyzőkönyvet is készít.

Megelőzhető az incidens

Az adatfertőtlenítés a döntéshozók számára is fontos kérdés, hiszen segítségével megelőzhető az adatbiztonsági incidens, miközben a szabályozói elvárásnak megfelelően működik a cég és környezetünk védelméért is tehetünk valamit. Megfelelő helyen és megfelelő mennyiségű adatot kell tárolnunk, ezzel a kellemetlen adatszivárgási incidensek egy része megelőzhető. Gondoljunk arra, hogy egy hacker tevékenysége nyomán nemcsak az üzleti kincset jelentő adatok jutnak napvilágra. Az is kiderülhet, hogy olyan adatokat is tároltunk, melyeket a törvény előírásai szerint már meg kellett volna semmisítenünk. A támadás jelentette pénzügyi veszteség mellett néha sokkal nagyobb problémát okoz a hasonló incidensek okozta reputációs veszteség, ebből nehezen lehet felépülni.

A szabályozó érthető módon egyre nagyobb érdeklődést tanúsít az adatok témaköre iránt. A GDPR komolyan szabályozza a személyes adatokkal kapcsolatos tennivalóinkat, ennek mintájára egyre több ország írja elő az adatok védelmét. Az 5G technológia robbanásának küszöbén vagyunk, a hazai mobilszolgáltatók már készen állnak, már csak a frekvencia engedélyek megvásárlása szükséges. A technológia még további adatmennyiség növekedést generál, az IoT eszközök soha nem látott mennyiségben terjednek, ahogy nő az általuk előállított adatok mennyisége is. Ami azt jelenti, hogy a nem kívánt adatszivárgások száma növekedhet – ez pedig további szabályozói feladatokat generál.

A környezetvédelemre is lehet figyelni

Noha az ügyvezetői döntésben nem döntő tényező, a környezetvédelmi kérdésekre is oda kell figyelni. A szervezetek motiváltak, hogy csökkentsék ökológiai lábnyomunkat, vagyis kevesebb elektronikus szemetet termeljenek – ami megnyitja az utat az eszközök újrahasznosítása előtt. Néha a helyi szabályozások követelik meg az eszközök újrahasznosítását, de gyakoribb, hogy a vállalatok társadalmi felelősségvállalás programjaik keretén belül, önként vállalják a környezeti terhelés csökkentését.

Ilyen környezetben a Gartner érett technológiának tartja az adatfertőtlenítési technológiát, mely 2-5 éven belül már a produktivitás platójára kerül – ez a kategória a teljesen érett technológiák csoportja. A piackutató cég azt javasolja, hogy a teljeskörű adatfertőtlenítést az összes, adattárolóval rendelkező eszköz esetében használjuk, vagyis a vállalati szerverek, asztali PC-k mellett, mobil eszközökre, IoT eszközökre is figyeljünk adattörléskor.

Együttműködésre van szükség

Egyes szervezeteknél hiányozhat az adatfertőtlenítési kompetencia, mert a különböző eszközök ételciklusait elszigetelt eseményként kezelik, nincs koordinált együttműködés a vállalat különböző részlegei között. A Gartner tanácsa szerint az adatfertőtlenítésben érdekelt össze szereplő (biztonság, compliance, jogi osztály, IT) együttműködésére van szükség ahhoz, hogy megfelelő adatfertőtlenítési szabványokat dolgozzanak ki,melyek konkrét tennivalókat írnak elő az adat végső megsemmisítésére.

A piackutató vállalat további javaslatai szerint a gondos előkészítés és kiválasztás nemcsak a belső folyamatokra alkalmazandó. A Gartner azt tanácsolja, hogy a vállalatok bizonyosodjanak meg, hogy a külső adatfertőtlenítő partner tanúsítványt állít ki az adatok megsemmisítéséről, melyen szerepel az adathordozó sorozatszáma, a használt felülírási módszerek. Azok a vállalatok, akik külső adatmegsemmisítő partnereket bíznak meg, a szerződésben kössék ki azt a lehetőséget, hogy bármikor auditálhatják a külső partner adatfertőtlenítési folyamatait és szabványait. Így meggyőződhetnek arról, hogy a szolgáltató a biztonsági és iparági előírásoknak megfelelően, a megbízó szabványainak és előírásainak megfelelően jár el adatmegsemmisítéskor.