Tároljunk vagy töröljünk?

A vállalatok gyakran találják magukat abban a helyzetben, amikor az adattörlés és adattárolás között kell választaniuk. Költségoldalról a minősített törlés egyszeri kiadást jelent, a tárolás nagyságrendekkel nagyobb, évente ismétlődő költséget jelent.

Amikor a vállalati adatvagyonról van szó, akkor a cégek lazán kezelik a dolgokat. Nem törődnek, hogy valóban szükség van az extra terabájtnyi tárhelyre, nem vizsgálják meg, hogy az értékes vállalati adatok foglalnak el olyan sok helyet, vagy az alkalmazottak személyes fotói, a letöltött filmek tárolására fizettünk elő újból az adattárolási szolgáltatásra.

Kritikus, RET és sötét adat

Pedig nagyon kifizetődő lenne alaposan átvizsgálni, hogy pontosan milyen adatokat is tárolunk a vállalat által bérelt tárhelyen. A Veritas által készített elemzés szerint a vállalati adatoknak három típusát különböztetjük meg: üzletileg kritikus adat, redundáns, elavult és triviális adat, illetve sötét adat. Az üzleti szempontból kritikus adatok a napi üzletmenet szempontjából és a vállalati siker biztosításához kellenek, ezeket kiemelten védeni kell, proaktívan menedzseljük őket.

A redundáns, elavult és triviális adat vagyis a RET adat több helyen egyszerre is fellelhető, duplikátumok léteznek belőle. A triviális adatoknak nagyon pici az értéke vagy egyáltalán semmilyen üzleti értéket nem képviselnek számunkra. A RET adatok mennyiségét proaktívan csökkenteni kell, vagyis őket rendszeresen vizsgáljuk őket felül, minősített megoldások vagy szolgáltatók segítségével töröljük.

A harmadik kategóriába tartoznak a sötét vagyis struktúrálatlan adatok, melyek értékét még nem sikerült megállapítani, nem tudjuk, pontosan mit is tartalmaznak, lehet üzletileg kritikus adat is közöttük, ahogy használhatatlan RET adat. Megfelelőség szempontjából ez a kategória nagyon veszélyes, mert olyan információk is megtalálhatók közötte, melyeket nem is lennénk jogosultak kezelni (ha személyes adatok vannak közöttük, a GDPR ezekre is kiterjedhet).

A rossz adatok mennyisége nő

Arányaiban a sötét adatokból van a legtöbb egy vállalaton belül, az adatok több mint felét nem ismerjük (52 százalék), a RET adatok az információk 33 százalékát teszik ki, míg csupán 15 százalékuk pontosan azonosított, strukturált üzletileg kritikus adat. A vállalatok viselkedése a RET és sötét adatok arányának növekedését segítik elő. A cégek nem érték, hanem mennyiség alapján terveznek az adattárolással, az alkalmazottak sincsenek tisztában azzal, hogy az üzleti tárhely nem személyes használatra való. A felhő alapú technológiák gyorsan terjednek, és az a hamis érzetünk keletkezhet, hogy a tárolás ingyen van – holott a szolgáltatásban főleg ezt árazzák be.

És ha mindeddig senki sem győződött meg arról, hogy a RET adatokat érdemes rendszeresen, minősített szolgáltató segítségével törölni, akkor a költséget hozzuk fel utolsó érvként.  Az MIT tanulmánya szerint a rossz adatok a vállalat költségvetésének 15-25 százalékát is elvihetik. A Blancco költségkalkulátorával kiszámíthatjuk az általunk tárolt adatmennyiség ismeretében, mennyit spórolhatunk az adatok minősített törlésével. Hogy konkrét példa is legyen: 10 terabájt esetén három évnyi tárolással számolva 1,2 millió forint a megtakarítás

Hat tipp, hogyan védd vállalatod környezetét

Odafigyeléssel, apró, beidegződött szokások megváltoztatásával is sokat tehetünk környezetünk védelméért. Összeállításunkban hat tippet adunk arra vonatkozóan, hogy mire is figyeljünk.

A tudósok vitatkoznak azon, hogy tehetünk-e még bármit Földünk megmentése érdekében vagy visszafordíthatatlan folyamatok indultak el ezen a területen. A vita kimenetelétől függetlenül, vállalkozásként feladatunk környezetkímélő módon tevékenykedni, hiszen a Földet csak kölcsönbe kapjuk használatra, felelősségünk, hogy unokáink számára megőrizzük minél jobb állapotban. Néha befektetés kell annak érdekében, hogy környezetkímélő módon dolgozzunk, ám gyakoribb, hogy csupán odafigyeléssel, szokásaink megváltoztatásával máris sokat tehetünk ezen a téren.

1. Támogassuk a távmunkát

Nemcsak a környezetet kíméljük a felesleges kipufogógáztól, hanem alkalmazottjaink is boldogabbak lesznek, ha támogatjuk a távmunkát. Nem kell teljesen távmunkában dolgoznia mindenkinek, elegendő, ha 2-3 napot a héten erre a munkaformára szentelünk. A kutatások szerint a munkavállalók körében elvárt juttatásnak számít a távmunka, a home office-ból való dolgozás lehetősége, ha egy munka 100 százalékban távolról végezhető, nos az már csak a hab a tortán.

2. Utazás helyett Skype

Nem kell mindig utazni, ahhoz, hogy szemtől-szemben beszélgessünk üzleti partnereinkkel. A Skype, Facetime, Google Hangouts videós csevegő alkalmazások korában a kapcsolattartás rendkívül egyszerű és közben személyes is marad. Az első kapcsolatfelvételkor természetesen a személyes találkozás elkerülhetetlen, de miután kialakult a bizalmi kapcsolat a videós megoldások jó szolgálatot tesznek.

3. Használjunk felhőszolgáltatásokat!

Minek saját szervert vásárolni és üzemeltetni, mikor gazdaságosabb és környezet kímélőbb, ha virtuális szolgáltatásként vesszük igénybe az üzletmenetet támogató információ-technológiai infrastruktúrát. A felhőszolgáltatások már kiléptek a gyermekcipőből, megbízhatóságuk magas, a gyorsan változó IT környezetet pedig helyettünk követik. Nekünk csak használni kell a bérelt szolgáltatást, miközben nem kell energiazabáló szervereket vásárolni, fenntartani. És az infrastruktúrát karbantartó szakembereket is megspórolhatjuk.

4. Ésszel cseréljük az IT eszközöket

A számítástechnikai, elektronikai eszközök nem időálló befektetések, a gyors fejlődés következtében a két-három éves laptop elavultnak számíthat. Nem kell minden áron cserélni. A memóriakapacitás bővítésével, a merevlemez SSD-re történő cseréjével megnövelhetjük gépünk élettartamát, miközben a teljesítménye is érezhetően javul. Ha az előírások mégis a cserére köteleznek, akkor ehhez szakosodott vállalat segítségét kérjük. A szigorú adatvédelmi rendelet (GDPR) miatt számítógépet leselejtezni csak minősített adattörléssel egybekötve lehetséges. Az erre szakosodott, a DATA Destroy Kft.-hez hasonló cégek nemcsak szakszerűen megnövelik a leselejtezett gépek élettartamát, hanem minősített adattörlési szolgáltatással segítenek vállalatunknak messzemenően betartani a rendeletet.

5. Gyűjtsük szelektíven a szemetet

A legkisebb vidéki településen működő vállalat esetében is megoldható már, hogy a szelektíven összegyűjtött szemetet szelektíven dolgozzák fel az erre szakosodott cégek. Néha irodai környezetben erre nem figyelnek, de ha megoldható, a zöld hulladékot se dobjunk ki, hanem komposztáljuk, forgassuk vissza a természetbe. Odafigyelés, nevelés, kultúra kérdése. Megéri a befektetett energiát, mert ezzel alkalmazottjainknak is példát mutatunk, akik hazaviszik ezeket a jó szokásokat.

6. Helyi beszállítóktól vásároljunk

Amikor helyi beszállítótól, termelőtől vásárolunk, akkor nemcsak a lokális gazdaságot támogatjuk, hanem a szállítási költségeket, az így keletkező káros anyagokat is megspóroljuk. Nagy valószínűséggel olyan termékekhez jutunk, melyeket környezetkímélő módon termesztettek, kevés vagy nulla műtrágya, permetezőanyag használatával – egyszerre több piros pontot is szerezhetünk környezetvédelem területén. Nyilván, a vendéglőket üzemeltető vállalatoknak könnyebb helyi termelőtől vásárolni, mint az irodát működtető ügyfélszolgálatnak helyben gyártott papírt beszerezni. Ahol mód van rá, a helyi gazdákat, termelőket részesítsük előnyben!

Az a bizonyos adatvédelmi felelős

Az idén májusban életbe lépő GDPR egy adatvédelmi felelős kinevezését írja elő. Ezt az új feladatot meglévő alkalmazott is elláthatja, azonban a rendelet különleges jogokkal, kötelezetségekkel ruházza fel.

A General Data Protection Regulation, közismertebb nevén a GDPR egy új munkakör létrehozását írja elő azoknál a vállalatoknál, akikre a rendelet vonatkozik. Ez az új munkakör a belső adatvédelmi tisztviselő (Data Protection Officer – DPO). A DPO szerepköre mindig az adott társaság szervezetén belül, és a társaság által ellátott tevékenységgel összhangban értelmezendő, így a GDPR-ban lefektetett elvárások mellett (lásd keretes írásunkat) egyéb szektor vagy társaságspecifikus elvárások is felmerülhetnek. A DPO számára a feladatok és a kötelezettségek teljesítése nem eredményezhet összeférhetetlenséget, vagyis biztosítani kell cégen belüli függetlenségét.

 

Ez a függetlenség a gyakorlatban azt jelenti, hogy a DPO-nak a kötelezettségeit és feladatait mind a cégtől, a vezetéstől, és az érintettektől függetlenül kell ellátnia. Az adatvédelmi tisztviselő nem lehet olyan pozícióban, hogy határozzon a személyes adatok kezelésének céljáról és eszközeiről. A GDPR nem nevesíti, de a gyakorlatban így kizártak a szenior menedzseri pozíciók (vezérigazgató, ügyvezető, pénzügyi, egészségügyi, marketing, HR, IT vezető) vagy bíróság előtti képviselet adatvédelmi ügyekben.

Védett munkatársak

Az DPO az adatvédelmi kötelezettségek teljesítésének elsőbbsége, nem pedig a vállalati érdekek elsőbbsége alapján jár el, ezért külön védelem illeti meg. A társaságnak biztosítania kell, hogy az adatvédelmi felelőst megfelelően, időben bevonja valamennyi adatvédelmi probléma kezelésébe, de ugyanakkor azt is szavatolnia kell, hogy nem kap utasítást feladatai teljesítése tekintetében. Nem utasítható például, hogyan végezze az adatvédelmi vizsgálatot, milyen eredményt érjen el stb. De feladata, hogy segítse az adatvédelmi hatóságokat munkájukat megkönnyítse, információszerzést elősegítse.

Védettsége miatt az adatvédelmi tisztviselő feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsátható el és nem szankcionálható, közvetlenül a menedzsment szintnek jelent (például igazgatóság) és személyében nem felelős. Az adatvédelmi felelősség, így a bírságok megfizetése is, a társaságot terheli. A DPO számára szükséges erőforrások és információk rendelkezésre bocsátásáért a társaság felel – ha ezt elmulasztja, felelősségre vonható. Erőforrás például: aktív támogatás a szenior menedzserek által (igazgatóság), szükséges idő a feladatok elvégzéséhez, pénzügyi források, infrastruktúra (helyiség, felszerelés és beosztottak), folyamatos képzés – a naprakész tudáshoz

 

Szakmai hibák esetén az adatvédelmi tisztviselő elméletileg felelősségre vonható, a GDPR ezt nem szabályozza. A rendelet szerint a DPO-tól elvárható a „szakmai rátermettség és az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete”. A gyakorlatban ez a következőket jelenti: az EU-s és magyar adatvédelmi jog, hatósági iránymutatások, bírósági gyakorlat és szektor-specifikus gyakorlatok ismerete, alapvető adatbiztonsági és IT folyamatok ismerete, a vállalat szervezetének és tevékenységeinek, üzleti környezet ismerete és adatvédelmi képzéseken való rendszeres részvétel.

Új ember vagy régi ember?

Meglehetősen behatárolt, kit lehet cégen belül DPO-nak kinevezni. A GDPR megfelelési projekt fontos eleme, hogy az adatvédelmi tisztviselő tevékenységét részletesen szabályozzák a munkaszerződésben, megbízási szerződésben, munkaköri leírásban, a tevékenységével kapcsolatos belső eljárásrendben. Ezért praktikusabb új embert felvenni erre a pozícióra, nála az jelenti a kockázatot, hogy nem ismeri megfelelően a társaság belső működését. Az adatvédelmi tisztviselő tevékenységét ki is lehet szervezni, például adatvédelemre szakosodott ügyvédi irodának. Ez akkor indokolt, ha nincs annyi adatvédelmi ügy, amiért egy teljes pozíciót fenn kellene tartani.

Több dudás

Ha az adatvédelmi feladatok nagysága indokolja, több DPO is kinevezhető. A GDPR arra is lehetőséget ad, hogy egy vállalkozáscsoport közös adatvédelmi tisztviselőt is kijelöljen, ha az adatvédelmi tisztviselő valamennyi tevékenységi helyről könnyen elérhető az adatvédelmi hatóságok, a társaság alkalmazottai, és az egyéb érintetek (például a társaság ügyfelei) számára. Az elérhetőség alatt fizikai személyes vagy biztonságos hotline-on keresztüli elkérhetőséget értünk, hogy például last minute megbeszéléseken is részt tudjon venni.  Az adatvédelmi felelőssel szemben nyelvi követelmények is lehetnek, ismernie kell a felügyeleti hatóság, egyének által beszélt nyelvet.

Megfeleltető és tanácsadó egyszerre

Az adatvédelmi tisztviselő nem kizárólag compliance jellegű feladatokat lát el, hanem az adatvédelmi tanácsadásban már a kérdések felvetésében is részt vesz. Ez azt jelenti, az adatvédelmi gyakorlatot nemcsak ellenőrzi, hanem orientálja is. Szakmai véleménye kiemelten fontos, adott esetben döntő jelentőségű lehet. Ha az adatvédelmi biztos tanácsaival nem ért egyet a vállalat, akkor azt célszerű megfelelően dokumentálni a felelősségi körök azonosítása érdekében.

A DPO feladatai

A GDPR szerint az adatvédelmi tisztviselőnek a következő feladatai adódnak

Tájékoztat és szakmai tanácsot ad a társaság és az adatkezelést végző alkalmazottak részére a GDPR és egyéb adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;

Ellenőrzi a GDPR-nak, az adatvédelmi jogszabályoknak, és a társaság személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést. Ide tartozik például: feladatkörök kijelölése, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelése és képzése, valamint a kapcsolódó auditok;

Kérésre szakmai tanácsot ad a GDPR szerinti, nagyobb kockázatú adatkezelések esetén kötelező adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;

Együttműködik az adatvédelmi felügyeleti hatósággal; és

Adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál az adatvédelmi felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

GDPR tanácsadással, Adatmegsemmisítéssel és IT selejtezéssel kapcsolatban keressen minket!

10 + 5 =