+36304177429 info@datad.hu

GDPR tanácsadás, felkészítés, oktatás


Cégünk szolgáltatásai körében vállal GDPR-ral kapcsolatos tanácsadást, felkészítés, oktatást a székhelyünkön rendelkezésre álló konferenciateremben, de ügyfeleink ilyen irányú kívánsága esetén házhoz is megyünk.

 

Mi is az a GDPR?

2018. Május 25.-én hatályba lép az európai parlament és tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról – ahogy pedig a mindennapokban egyre inkább emlegetik, a GDPR.
Mivel ezen jogszabály rendeleti formában született, így a tagállamok vonatkozásában közvetlenül hatályosul, azaz rendelkezéseinek alkalmazásához a magyar országgyűlés által hozott törvényre sincs szükség.
A GDPR a 2018. Májusáig hatályos adatvédelmi irányelvvel – európai parlament és a tanács 95/46/EK irányelve – alapelveit és a kitűzött célokat figyelembe véve abszolút párhuzamba állítható, azonban számos új fogalom, jogintézmény bevezetése mellett egyértelműen szigorúbb nála, azaz a szankciók súlyosbodása mellett komolyabb követelményeket is állít fel az adatkezelőkkel és adatfeldolgozókkal szemben.

Külön cikk foglalkozik többek között a közös adatkezelőkkel, külön szakaszt szentel az adatvédelmi hatásvizsgálatnak és előzetes konzultációnak, továbbá a magatartási kódexeknek és tanúsításoknak is, illetve bevezeti az elfeledtetéshez való jogot is.

Mindez pedig a gazdasági szereplők gyakorlatilag mindegyikét érinti, hiszen a GDPR alkalmazandó a személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon történő kezelésére, valamint azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált módon történő kezelésére is, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket egy nyilvántartási rendszer részévé kívánnak tenni. Ténylegesen azt jelenti mindez tehát, hogy bármely gazdasági társaság vonatkozásában, mely az unióban tényleges tevékenységi hellyel rendelkezik, a GDPR irányadó és alkalmazandó lesz. Mindez pedig a jogi oldalon túl sok esetben az informatikai rendszerek átstrukturálását is szükségessé teszi.

Amellett, hogy a rendelet által kiszabható hatalmas bírság (melynek maximális összege elérheti a 20 millió eurót vagy az érintett gazdasági vállalkozás előző évi világpiaci forgalmának 4%-át is) elkerülése kiemelten fontos, a rendelet a magatartási kódexek és tanúsítások szabályozásával lehetőséget biztosít arra is, hogy az adatvédelemre hangsúlyt fektető cégek versenyelőnyt szerezzenek a piacon, azaz a hatóság által kiadott tanúsítvánnyal igazolják, hogy működésük során a rájuk bízott személyes adatok teljes biztonságban vannak.

Ehhez azonban szükséges ismerni és alkalmazni a GDPR által bevezetett új szabályozás részleteit, melyben cégünk felkészült szakemberekkel tudja önöket segíteni.

  Cég neve:*

  Cégvezető neve:*

  Telephely:*

  Telefonszám:*

  Email cím:*

  Üzenet:*