+36304177429 info@datad.hu

Az adattörlés jogi háttere


 

Jogi kötelezettségek

  1. Évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2014. Március 15-től hatályos szabályozása:
  2. § (13.) Adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  3. § (16.) Adatmegsemmisítés:az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
  4. § (9.) Adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy… Az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.
  5. § (2.) Az adatkezelő… Köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles… Kialakítani azokat az eljárási szabályokat,
    amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
  6. § (1.) Az érintett a jogainak megsértése esetén, … Az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. (2) azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
  7. §14 (1) ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

 

JOGI KÉRDÉSEIT DR. KISS GÁBOR ÜGYVÉD KOLLÉGÁNKNAK TEHETI FEL:

5 + 2 =

Nyomasztó adatfelelősség


2014. Március 15-től (2011. Évi CXII.) Szigorodott az információs törvény, mely kiterjesztette a felelősök körét (ügyvezető mellett az adatkezelőkre is) és a felelősségre vonhatóság mértékét (10 millió forint).

Minden vállalkozás és szervezet szembesül azzal a problémával, hogy valamit kezdenie kell a leselejtezett, elavult számítástechnikai eszközökkel, melyek szenzitív adatokat tartalmaznak. A leselejtezett, akár működésképtelen eszközök még a szoftveres törlés után is hordozhatnak érzékeny és visszaállítható adatokat.

A cégek, szervezetek gondozásában lévő adatok rohamos növekedésével nő felelősségük is, mind a törvényi szabályozásnak való megfelelésben, mind jó hírnevük megóvásában. Éppen ezért sürgető egy olyan megoldást találniuk, mely megnyugtatóan kezeli a leselejtezett adathordozó egységeket, esetleges jogvitás helyzetekben igazolja a megsemmisítés tényét, biztosítja ezáltal a vállalat / szervezet védhetőségét.

A minősítés nélküli adattörléssel, házon belül folytatott adatmegsemmisítéssel kérdéses a cég adatkezelésének törvényi megfelelése és vitás helyzetekben való védhetősége.

Az általunk kínált megoldásokkal mind a két fronton teljes védelmet és megfelelőséget nyújtunk ügyfeleinknek. Az adatok végleges törléséről, megsemmisítéséről minősített dokumentum csomagot adunk át, mely megfelel a 2014. Márciusában szigorított törvény előírásainak.