+36304177429 info@datad.hu

GDPR megfelelőség felkészítő csomagajánlat

Hivatkozással ajánlatkérésére, az alábbiakban mutatjuk be az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletében (General Data Protection Regulation – GDPR) és a hatályos Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben előírtak teljesítésére, a Rendeletnek való megfelelőségre felkészítő csomagajánlatunkat.

 

GDPR megfelelőség felkészítő ALAPcsomag

 Alapcsomagunk igénybevételével Ügyfeleinknek támogatást nyújtunk a GDPR megfelelőség biztosítására. Olyan felkészülési csomagot dolgoztunk ki, amellyel fel tudnak készülni lépésről lépésre a törvényi előírásokra.

A csomagban kínált dokumentáció használatával nem csupán a rendeletben előírt adminisztrációs feladataikat lehet teljesíteni, hanem áttekinthetővé válnak a cég adatkezelési tevékenységei, mellyel cégük ügyfelei és munkavállalói számára is biztosíthatják a megfelelő adatvédelmet, illetve az érintettek jogait.

Kinek ajánljuk?

Olyan kisvállalkozások számára, ahol pár fő munkavállaló dolgozik, adatkezelésük kizárólag a munkaviszony teljesítéséhez szükséges jogi előírásokon alapul, ügyfeleik adatkezelése pedig kizárólag kapcsolattartásra, szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz kapcsolódik.

Az alapcsomag elemei:

 • felkészülési segédlet,
 • fogalomtár,
 • GDPR Rendelet,
 • adatvédelmi szabályzat,
 • adatvédelmi tájékoztató,
 • természetes személy ügyfelek és munkavállalók hozzájáruló nyilatkozat mintája,
 • adatfeldolgozó felelősségi nyilatkozata,
 • adatkezelési tevékenységek nyilvántartása,
 • adatvédelmi incidens nyilvántartási sablon,
 • munkaszerződésbe illeszthető szövegszerű javaslat, adatvédelmi szövegblokk.

 

A csomagban található WORD/EXCEL dokumentumok maradéktalanul az Ön cégére szabható anyagok.

A jelen pont szerinti alapszolgáltatásba nem értjük bele a folyamatok kialakításának vagy módosításának támogatását és mindezek gyakorlati ellenőrzését, minőségbiztosítását. Ezen szolgáltatásokat opcionálisan igénybe vehető Szakértői tanácsadás csomag körében, melyet óradíjas alapon nyújtjuk.

A dokumentumok nyelve a magyar.

Csomagdíj:

GDPR megfelelőség felkészítő alapcsomag díja: 175.000 Ft + ÁFA.

 

Kiegészítő csomagjaink

Fenti, GDPR megfelelőség felkészítő alapcsomagon felül, további kiegészítő csomagokat dolgoztunk ki az egyes speciális esetek teljeskörű kezelésére, a cégek egyedi igényeinek minél teljesebb lefedésére.

Kiegészítő csomagajánlataink támogatják a GDPR felkészítést, külön elemként, tetszés szerint választhatók az alapcsomag mellé vagy önállóan is.

1. Weboldal csomag

Amennyiben egy cég weblapján olyan beépülő megoldás fut, amely a felhasználók adatait gyűjti, úgy a weblap tulajdonosának meg kell felelnie a GDPR előírásoknak. Ehhez segít a Weboldal csomag, amelyhez testreszabott dokumentumokat állítottunk össze.

A csomag elemei:

 • alapcsomag dokumentumai (adatvédelmi szabályzat süti (cookie) rendelkezésekkel kiegészítve),
 • süti (cookie) tájékoztató,
 • hozzájáruló nyilatkozat hírlevél küldéséhez.

 

Csomagdíj:

A Weboldal csomag kiegészítő díja: 25.000 Ft + ÁFA

A Weboldal csomag díja kiegészítő az alapcsomag díjával együtt: 200.000 Ft + ÁFA

2. Webshop csomag

Webshoppal rendelkező Ügyfeleink számára dolgoztuk ki a webshop üzemeltetésével, a DM (hírlevélküldés) tevékenységhez megoldást kínáló csomagunkat speciálisan webáruházak számára. Az adatvédelmi szabályzatot minden esetben az adott webshop számára testreszabottan küldjük meg egy előzetes felmérést követően.

A csomag elemei:

 • alapcsomag dokumentumai (egyedi adatvédelmi szabályzat süti (cookie) rendelkezésekkel kiegészítve)
 • az üzemeltett webshop kockázati vizsgálata adatvédelmi szempontból
 • süti tájékoztató
 • hozzájáruló nyilatkozat direkt marketing levél küldéséhez

 

Csomagdíj:

A Webshop csomag kiegészítő díja: 100.000 Ft + ÁFA

A Webshop csomag díja az alapcsomag díjával együtt: 275.000 Ft + ÁFA

3. Elektronikus megfigyelőrendszer csomag

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített és kezelt kép- és hangfelvételek az Infotv. 3. § 2. pontjára tekintettel személyes adatnak minősülnek, mivel azok az érintettel: ügyfelekkel és munkavállalókkal kapcsolatba hozhatók és azokból különböző következtetések vonhatók le rájuk nézve. Ezért kép- és hangfelvétel készítése adatkezelésnek minősül, amennyiben azon természetes személyek adatai kerülnek rögzítésre. Amennyiben telephelyén, irodájában kamerát használnak, úgy cégének ajánljuk az Elektronikus megfigyelőrendszer csomagunkat.

A csomag elemei:

 • alapcsomag dokumentumai,
 • elektronikus megfigyelőrendszer (kamera) szabályzat,
 • tájékoztató a helyiségben felszerelt elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról,
 • munkavállalók tájékoztatása elektronikus megfigyelőeszköz használatáról.

 

Csomagdíj:

Az Elektronikus megfigyelőrendszer csomag díja: 75.000 Ft + ÁFA

Az Elektronikus megfigyelőrendszer csomag díja az alapcsomag díjával együtt: 250.000 Ft + ÁFA

4. Szakértői tanácsadás csomag

Cégünk Magyarországon egyedülálló módon olyan partneri együttműködést alakított ki, amely a téma szakértőit sorakoztatja fel ahhoz, hogy Ügyfeleink az Általános Adatvédelmi Rendeletben előírt kötelezettségeknek eleget tudjanak tenni.

Az adatvédelemre szakosodott jogász kollegák mellet, nagy tapasztalattal rendelkező, informatikus és projektmenedzser kollegáink segítik a GDPR felkészítést és a szabályozás adaptálását.

Csomagdíj:

A Szakértői tanácsadás csomag díja: 270.000 Ft + ÁFA, amely 10 óra szakértői munkát tartalmaz havonta.

Minden e-felett megkezdett szakértői óradíj 30.000 Ft + ÁFA.

5. Oktatási csomag

Oktatási csomagunkat ajánljuk mindazon Ügyfeleinknek, akik szükségesnek találják a saját munkavállalóik képzését, oktatását, a GDPR előírásainak bemutatását könnyen érthető módon. Az oktatási anyaggal átfogó képet kapnak az érintettek a rendelet alapvető iránymutatásairól.

A csomag eleme:

 • kivetíthető, Power Point alapú GDPR oktatási anyag

Csomagdíj:

Az Oktatási csomag díja: 30.000 Ft + ÁFA.

6. GDPR projektmenedzsment csomag

Cégünk a GDPR felkészítés zökkenőmentes, határidőre történő lezárásához tapasztalt projekt menedzsert biztosít a következő feladatkörökkel:

 • A teljes felkészítési folyamat felügyelete és irányítása,
 • Erőforrásmenedzsment, felelősségi körök, eredmények, határidők meghatározása,
 • Ellenőrzés,
 • Riportolás, beszámolás,
 • Szervezeti egységek összefogása, a munkafolyamatok összehangolása,
 • Dokumentáció elkészítése,
 • Kapcsolattartás, elsődleges kommunikáció.

 

A projektmenedzsment szolgáltatás díja: 270.000 Ft + ÁFA, amely 10 óra szakértői munkát tartalmaz havonta.

Minden e-felett megkezdett szakértői óradíj 30.000 Ft + ÁFA.

7. DPO (adatvédelmi tisztviselő) szolgáltatás csomag

E-szolgáltatás keretében cégünk ellátja Ügyfelünk GDPR DPO (data protection officer = adatvédelmi tisztségviselő) feladatokat, azaz működteti Ügyfelünk személyes adatvédelmi megfelelési funkcióját, így többek között folyamatosan, állandó jelleggel

 • biztosítja a beépített és alapértelmezett alapelvek érvényesülését,
 • elvégzi a szükséges adatvédelmi hatásvizsgálatokat,
 • kezeli az adatvédelmi incidensek bejelentését, az adatvédelmi kifogások megválaszolását,
 • folyamatos támogatást ad 3. felekkel kötött szerződések GDPR megfelelőségének biztosításához
 • biztosítja, hogy Ügyfelünk ellássa a GDPR-ban számára előírt valamennyi egyéb adatkezelő/adatfeldolgozói kötelezettséget.

 

Adatvédelmi tisztviselőink nemzetközi minősítésekkel (CERTOP International, TÜV) rendelkező, GDPR felkészítésben tapasztalt munkatársak.

Csomagdíj:

A DPO (adatvédelmi tisztviselő) szolgáltatás csomag havi díja: 300.000 Ft + ÁFA, amely 10 óra szakértői munkát tartalmaz havonta.

Minden e-felett megkezdett szakértői óradíj 30.000 Ft + ÁFA.

8. Extra csomag

Extra csomagunk olyan többletdokumentációkat tartalmaz, melyek a GDPR-nak történő megfelelést segítik. Alkalmazásukkal Ügyfelünk adminisztrációs feladatait nagyban meg tudjuk könnyíteni. Ezeket a dokumentumokat a NAIH ajánlás formájában sem mutatja be, így ezek kidolgozása minden adatkezelésben érintett cég feladata.

A csomag elemei:

 • Adatvédelmi incidens bejelentő
 • Adatvédelmi incidens kisokos
 • Adatvédelmi hatásvizsgálat módszertana
 • Elektronikus megfigyelőrendszerek kisokos

 

Csomagdíj: 

Az Extra csomag díja 100.000 Ft + ÁFA

9. Informatika és IT Security csomag

Cégünk informatika és IT Security téren, az alapcsomag eredményeinek felhasználásával

 1. elvégzi (illetve alvállalkozóival elvégezteti) a GDPR-megfeleléshez szükséges IT Security elemzést és az Ügyfelünk által vállalt fejlesztéseket, vagy
 2. támogatja Ügyfelünk saját (belső), vagy általa megbízott más külső IT / IT Security fejlesztő által végzett IT Security elemzést és fejlesztéseket

 

Csomagdíj:

Minden esetben egyedi ajánlat alapján.

  Cég neve:*

  Cégvezető neve:*

  Telephely:*

  Telefonszám:*

  Email cím:*

  Üzenet:*